Brihospoti Tunge | 2019-07-18

Brihospoti Tunge

18 July, 2019 12:00 AM printer

Brihospoti Tunge

Brihospoti Tunge, a drama serial will be aired on Channel i at 09:35pm tonight. Directed by Raihan Khan, the play stars Mosharraf Karim, Mamunur Rashid, Tariq Anam Khan, Shazu Khadem, Runa Khan, Sanjida Priti, Jui Karim, Mishu Sabbir, Kazi Asif, Nabila, Uzzal Mahmud, Shahidul Islam Sabuj, Amila, Hafsa Munir ( Malaysia) and others.  


Top